• Birkhovedskolen
 • Svanedamsgade 2, 5800 Nyborg
 • 63337021
 • birkhovedskolen@nyborg.dk
 • ikon
  Carsten Højgaard Nielsen den 25-08-2015
  Kære forældre
   
  Dialogmøde om nye parkeringspladser ved Nyborg Station
   
  Borgmester Kenneth Muhs har svaret på skolebestyrelsens opfordring og har taget initiativ til et Informations- og dialogmøde, så der kan skabes klarhed over den proces kommunen har igangsat for at løse de trafikale problemer omkring stationen.
   
  Mødet afholdes onsdag den 2. september 2015, kl.18.30 - 20.00 på Birkhovedskolen i Himmelrummet i bygningen ud mod Svanedamsgade.
   
  Sagen har medført meget debat, og der er derfor behov for at få orienteret om forudsætningerne for arbejdet, og hvad der ligger til grund for de hidtidige overvejelser og anbefalinger.
   
  På mødet vil repræsentanter fra kommunens administration være til stede sammen med grundejerne DSB og kommunens konsulenter ViaTrafik, der har udarbejdet de foreløbige analyser, - og der vil blive mulighed for at stille alle de spørgsmål, der måtte presse sig på.
   
  Vi ser frem til en saglig og konstruktiv dialog.
   
   
  Venlig hilsen 
  Jesper Larsen, arkitekt   
         
  Teknik- og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg

   
 • Per Gylling den 09-06-2015

  Fra mandag d. 8. juni vil det være muligt for forældrene at bestille skolefrugt til efter sommerferien.
  Da den økologiske frugtordning er blevet meget populær – har man kunnet sænke prisen på økologi.

   
 • ikon
  Carsten Højgaard Nielsen den 22-06-2015
  Kære forældre
  I det kommende skoleår vil vi implemetere et nyt tiltag i bestræbelserne på, at styrke forældresamarbejdet i de enkelte klasser/årgange. Det er et materiale udviklet af skolebestyrelsen. Materialet kan ses ved at klikke på disse 2 links. Vedhæftet er et konkret eksempel på, hvordan materialet kan konkretiseres på den enkelte klasse/årgang.

  http://ipaper.ipapercms.dk/NyborgKommune/Hjemmesiden/Borger/Bornogpasning/Skoler/Birkhovedskolen/Birkhovedskolenklasseforldre/

  http://ipaper.ipapercms.dk/NyborgKommune/Hjemmesiden/Borger/Bornogpasning/Skoler/Birkhovedskolen/Klasseforldrearbejdsbilag/

  Venlig hilsen
  Skolebestyrelsen og ledelsen
   
 • 01-09-2015
  19:00-21:00
  Forældremøde 3. årgang · 3B · 3A
  1

Besøgstæller

111278