Dagsordener og referater fra bestyrelsen

-og vedtagne principper...
Dagsorden 10-1-17
03-01-2017
Dagsorden 10-5-17
10-05-2017
Dagsorden 22-2-17
22-02-2017
Dagsorden 24-8-16
15-08-2016
Dagsorden 4-10-16
23-09-2016
referat 10-1-17
22-02-2017
Referat 24-8-16
25-08-2016
Referat 4-10-16
26-10-2016
referat 4-4-17
10-05-2017
Referat SB 30-11-16
14-12-2016