Skolens værdisæt

Følgende værdisæt er besluttet af det samlede personale og SB. Værdisættet skal fremme skolens mission og vision. Alle skolens medarbejdere, elever og forældre er forpligtiget til at arbejde ud fra dette værdisæt.

Skolens værdier:

Fællesskab (inklusion)

Samarbejde

Positiv selvopfattelse

Ansvarlighed

Anerkendelse

Faglighed