Karakterer fra Birkhovedskolen

Her kan du følge udviklingen i de karakter, der er blevet afgivet på Birkhovedskolen.

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit