Skolens værdiregelsæt

 


Vi vil hjælpe hinanden, så Birkhovedskolen er et rart sted at være.

Vi vil passe på tingene - både ude og inde.

Disse regler skal i de enkelte klasser suppleres med konkrete og aktuelle regler, så hovedreglerne kan opfyldes.

 


Skolens ordensregler

Rygeregler:
Elever må ikke ryge på skolen.

Betalingsordning:
Alle elever er erstatningspligtige overfor ting, de måtte ødelægge på skolen.

Indeordning:
Skolens ordensregler overholdes.
Skolen inddeles i 2 afdelinger. De lærere, der er tilknyttet de 2 afdelinger laver selv gangvagtplan. Ved sygdom eller andet fravær, dækker man hinandens gangvagter ind.
Toiletter i kælderen har tilsyn af gårdvagterne. 

Udeordning:
Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden.